Building Community Love and Unity..

 

X-preszo bestaat om op een eigentijdse manier de liefde van Jezus handen en voeten te geven!

X-perience

Home

Community

X-perience

Kom en Ervaar!!

Bezoek een van onze inspirerende diensten
Wanneer is de volgende X-perience

Home

Kom en beleef

Doe mee met een van onze kleine groepen
Bezoek een van onze kleine groepen

Community

Kom en doe mee!

 

welkom bij X-preszo

  • Uit de nieuwsbrief: TER OVERDENKING – Zaaien en oogsten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. (Galaten 6: 7). Deze Bijbeltekst zegt ons duidelijk dat, wat we zaaien we ook zullen oogsten. Letterlijk geldt dit voor de landbouw en het telen van gewassen. De meeste mensen weten dat dit ook geldt voor het geven van geld en gul te zijn. Maar wist je dat dit principe ook van toepassing is op de manier waarop we anderen behandelen? Onze houding en woorden zijn de “zaden” die we dagelijks zaaien en die bepalen wat voor soort vrucht of oogst we zullen hebben in onze omstandigheden en relaties. De duivel houdt ervan om ons bezig te houden met zelfzuchtige gedachten, trouwe vrienden te behandelen alsof ze onbelangrijk zijn, woorden van strijd te zaaien in onze familie en negatief te denken over onze baas, dominee, enz. De duivel wil dat we slechte zaden zaaien in elke relatie en omstandigheid. Zoveel mensen gedragen zich op deze manier en vragen zich af waarom mensen hen niet aardig vinden of hen behandelen op de manier zoals zij behandeld willen worden. Het antwoord is eenvoudig: zij zijn aan het oogsten wat ze gezaaid hebben! Mag ik je vragen wat je vandaag aan het zaaien bent? Kies ervoor om vanuit Gods genade, liefde, vergeving, vriendelijkheid en geduld te zaaien in iedere relatie en situatie. Je zult merken dat als je anderen behandelt zoals God dat van je vraagt, je een leven zult oogsten vol van bemoedigende, unieke relaties en bevredigende resultaten. Heilige Geest, ik wil goede dingen zaaien en goede dingen oogsten. In plaats van egocentrisch te zijn naar anderen, vraag ik U mij te helpen om vriendelijkheid en liefde te zaaien in mijn relaties met alle mensen in mijn leven.

  • VAKANTIE PERIODE KLEINE GROEPEN – nu de vakantie periode bijna aanbreekt zullen ook tijdelijk de kleine groepen gaan stoppen. Onderstaand de periode waarin sommige kleine groepen niet zullen samen komen: Woensdagochtend: 17 juli t/m 21 augustus (laatste 10 juli / eerste 28 augustus 2019). Woensdagavond: 17 juli t/m 21 augustus (laatste 4 september / eerste 11 september 2019).

  • Uit de nieuwsbrief: TER OVERDENKING – Moeilijke keuzes maken. Want de hogepriester die wij hebben is er Een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat Hij niet vervallen is tot zonde. (Hebreeën 4: 15). Het is belangrijk om de juiste keuzes te maken, vooral te midden van leed, ontmoediging, frustratie en verwarring, —wanneer het juiste kiezen een moeilijke keuze is. Wanneer dingen stressvol zijn, zijn we van nature geneigd om de weg van de minste weerstand te kiezen. Maar dat zijn juist die momenten waarin het maken van de juiste keuze het grootste verschil kan betekenen. Want om goede resultaten te oogsten in je leven, moet je het juiste doen ook als je er geen zin in hebt. Het verbaast me steeds opnieuw dat Jezus precies weet hoe we ons voelen. Toen Hij mens werd, werd Hij net als wij in elk opzicht op de proef gesteld. Hij wilde soms ook opgeven en de makkelijke weg kiezen, maar Hij overwon en nam de moeilijke beslissingen. Wanneer we vermoeid raken en wankelen in onze vastberadenheid, kunnen we met vertrouwen weten dat we een God dienen die weet waar we doorheen gaan. Hij wil ons helpen en Zijn genade geven zodat we de moeilijke keuzes niet in ons eentje hoeven te maken. Wanneer je gestrest bent of op het punt staat om op te geven, onthoud dan dat God met je is en je begrijpt. Vind de kracht om de moeilijke keuzes in Hem te maken. Here God, ik ben zo blij en dankbaar dat U alles waar ik doorheen ga en mee worstel begrijpt. Als ik word verleid om de weg van de minste weerstand te kiezen, vind ik mijn kracht in U om de moeilijke keuzes te maken

  • KINDERUITJE – Nadat er afgelopen sabbat voor ons is gebeden zijn wij op pad gegaan met de meeste kinderen van X-Preszo. We hebben met elkaar een leuke dag gehad in en rond het scoutinghonk van JFC. Het thema was ‘De reizen van Paulus’ en hebben met een speurtocht, met wat werkjes en met spellen geleerd dat Paulus een fanatieke volgeling van Jezus is geworden na zijn ontmoeting met Jezus. Het was leuk om dit buiten te doen. Ook hebben we lekker met elkaar gegeten, helaas regende het tijdens de barbecue, maar uiteindelijk hadden we veel plezier van de partytenten waar we droog onder konden zitten. Zo’n dag gaan we zeker herhalen, dus als je er nu niet bij kon zijn, kom volgende keer ook!

  • Afgelopen zondag 2 juni zijn we met een aantal broeders en zusters van onze gemeente naar Takkatoekaland geweest. We hebben met elkaar een heerlijke dag gehad, aangezien het ook prachtig weer was. We hebben met elkaar genoten van het mooie weer, het lekkere eten dat iedereen had meegenomen/ gemaakt en gezellige en mooie gesprekken. Vooral de kinderen hebben zich prima vermaakt met daarbij wel het watergevecht als hoogtepunt. Ondanks dat we het erg gezellig hebben gehad, hebben we ook nog veel mensen gemist. Zijn jullie er de volgende keer ook bij? Dit zal zijn op zondag 1 september as. Zet vast in agenda, tegen die tijd vind u meer info in nieuwsbrief en folder. Bijgevoegd ook een paar foto’s om een klein idee te hebben wat anderen gemist hebben. Wij hebben het in ieder geval heerlijk gehad, en hopen de volgende keer met nog meer broeders en zusters een gezellige middag te mogen hebben. Namens het community team, Jolanda Bervoets