Building Community Love and Unity..

 

X-preszo bestaat om op een eigentijdse manier de liefde van Jezus handen en voeten te geven!

X-perience

Home

Community

X-perience

Kom en Ervaar!!

Bezoek een van onze inspirerende diensten
Wanneer is de volgende X-perience

Home

Kom en beleef

Doe mee met een van onze kleine groepen
Bezoek een van onze kleine groepen

Community

Kom en doe mee!

 

welkom bij X-preszo

  • Uit de nieuwsbrief: TER OVERDENKING – Grenzen hebben zin! Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. (Spreuken 3:5-6). Zelfcontrole en zelfdiscipline uitoefenen en grenzen stellen in ons leven is één van de belangrijkste dingen die wij kunnen doen. Een leven zonder discipline is een leven gevuld met roekeloosheid. Het Woord van God geeft de noodzakelijke grenzen aan zodat we binnen een veilig gebied blijven. Het leert ons wat we wel en wat we beter niet zouden moeten doen, voor onze eigen veiligheid. Als Christenen kunnen we denken dat het op de één of andere manier wel spannend is om op het randje te leven. We houden van het Jaaaa! en Dit ben ik! (zelf)beeld. Het is een populaire manier geworden om op die wijze naar het leven te kijken. Maar wees eens eerlijk, God wil niet dat wij op het randje leven, want als we op de grens leven, dan is er geen ruimte meer voor correctie! Alle snelwegen hebben strepen, één aan elke kant en één in het midden. Deze strepen geven grenzen aan waarbinnen we een veilige ruimte hebben tijdens het autorijden. Als we aan één kant over de streep rijden, dan rijden we zo de sloot in. Als we over de middenstreep heengaan, dan zou dit onze dood kunnen betekenen. We vinden die strepen fijn, omdat die ons veiligheid bieden. Hetzelfde geldt voor ons persoonlijk leven. Wanneer we grenzen en daarbinnen (veilige) ruimtes hebben, voelen wij ons veel beter en ervaren wij Gods vrede. De sleutel is om naar Gods Woord te gaan, want hierin heeft Hij alle grenzen vastgesteld waaraan wij ons moeten houden. Laat God dagelijks je weg leiden. God ik erken de noodzaak van grenzen in mijn leven. Door Uw Woord te lezen, laat U mij zien hoe ik Uw gezonde grenzen vandaag kan toepassen in mijn leven

  • Uit de nieuwsbrief: TER OVERDENKING Genade – Gods kracht is een gift…. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven (Romeinen 12: 3). Wanneer je al wat langer meeloopt in deze wereld, dan weet je dat er maar weinig dagen zijn, die precies zo gaan zoals je het graag zou willen. Gelukkig zal God ons nooit in een situatie plaatsen, zonder dat Hij ons eerst de kracht geeft om die met opgewektheid aan te kunnen. Ik geloof dat God ons Zijn bijzondere genade schenkt, voor elke situatie. Ik zou genade als volgt willen definiëren: Gods kracht om ons te helpen alles te doen wat we moeten doen. Je kunt die kracht vandaag al hebben, maar je moet die eerst ontvangen en de enige manier waarop je het kunt ontvangen is door geloof. Romeinen 12:3 zegt: Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Vraag jezelf vandaag eens af: Wat doe ik met mijn geloof? Geloof je in jezelf, in anderen of in jouw omstandigheden? Dat is niet uit genade leven en betekent, dat je leeft uit eigen kracht en eigen werken. En het gaat je dan niet lukken! Maar wanneer je gelooft en God vertrouwt dat Hij datgene zal doen wat je zelf niet kunt, dan plaats je jouw geloof in Hem. Dan zal genade -Gods kracht- door het kanaal van geloof komen en jou in staat stellen om dingen te doen, die niet alleen jezelf maar ook anderen versteld zullen doen staan. Mijn langere definitie van genade is: Het is de kracht van God die ons vrijelijk gegeven is (dat wil zeggen dat het ons niets kost, behalve dat wij in God geloven) hetgeen ons in staat stelt om dingen met gemak te doen, die wij anders nooit zouden kunnen doen, met welke strijd of inspanning dan ook. Stel je geloof in God. Hij wilt Zijn genade vandaag nog aan je geven. God, ik weet dat het leven niet altijd gaat zoals ik het wil, maar ik vertrouw U. Door dit geloof ontvang ik Uw genade, de kracht die U mij schenkt om elke dagelijkse situatie te aan te kunnen.

  • SABBATOPENING : Op vrijdagavond 11 januari 2019 zullen we weer met elkaar de sabbat openen onder leiding van Steven en Renate Hazel. Iedereen is daarbij van harte uitgenodigd!

  • GEZEGEND NIEUWJAAR! Het leiderschapsteam van X-preszo Ministries wenst alle X-preszo Ministries leden en belangstellenden een mooie jaarwisseling toe en een zeer gezegend nieuwjaar. Dat een ieder het komende jaar de liefde van de Zoon Jezus Christus, die gegeven is om de mensheid te redden, mag ervaren en een ieder mag groeien in zijn of haar geloofsleven en geïnspireerd mag worden door Zijn Geest om Zijn liefde te kunnen uitdragen in de naaste omgeving. We hopen dat we ook komend jaar weer veel mensen in onze omgeving mogen bereiken en mogen vertellen van het mooie Evangelie dat ons gegeven is. Immers in 2018 mochten we getuigen zijn dat 7 mensen zich bij X-preszo Ministries lieten dopen en een keus maakte voor onze Heer. Het hele leiderschapsteam van X-preszo Ministries wenst jou alvast een heel goed, gezond en vooral gezegend Nieuwjaar waarbij een ieder de liefde, geborgenheid, steun en kracht van onze Vriend en Verlosser Jezus mogen ervaren en kunnen uitdragen naar onze omgeving. Daarbij hopen wij onder leiding van Gods Geest met elkaar weer hele mooie dingen te kunnen doen en met elkaar als gemeente te kunnen bereiken! Hartelijke groet en zegen, Guisele Berkel (Predikant), Marco Bervoets (Ouderling & Penningmeester), Anja Quak (Kids-Coördinator), Helga Roseval (X-perience-Coördinator), Stephen Roseval (Ouderling & Home-Coördinator) en Alexander Trueman (Community-Coördinator).