Building Community Love and Unity..

X-preszo bestaat om op een eigentijdse manier de liefde van Jezus handen en voeten te geven!

Klik op onderstaande link

Live worship en overdenking

X-perience

Home

Community

X-perience

Kom en Ervaar!!

Bezoek een van onze inspirerende diensten
Wanneer is de volgende X-perience

Home

Kom en beleef

Doe mee met een van onze kleine groepen
Bezoek een van onze kleine groepen

Community

Kom en doe mee!

 

welkom bij X-preszo

  • Uit de nieuwsbrief: TER OVERDENKING – het is de bedoeling dat je van je leven geniet. Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. (Prediker 2: 24). Genieten is de brandstof die we nodig hebben om met een goede houding de finish te bereiken. Misschien dat het vanuit onszelf lukt de finish te halen, maar ergens onderweg zullen we waarschijnlijk verbitterd raken en krijgen we een verkeerde houding als we niet kalmeren en tijd nemen om van de reis te genieten. Teveel mensen zijn constant aan het werk en putten zichzelf uit, ze voelen zich schuldig over het genieten en het leven vieren waarvan Gods Woord duidelijk aangeeft dat arbeid en genieten goed is. Prediker 2:24 zegt dat het goed voor ons is om te ontspannen en te genieten te midden van het harde werken. Ons denken over dit gebied is scheef getrokken. Het is Satan gelukt om ons te misleiden en daardoor slaagt hij er in om mensen vermoeid en opgebrand te houden en voelen ze zich boos en gebruikt als gevolg van overmatig werk en verantwoordelijkheid. We hebben tijd nodig om te ontspannen en tijd te hebben voor recreatie, even zo goed als werk en prestatie. Je moet ijverig zijn in elke taak die God voor je in petto heeft, maar zorg ervoor dat je een gezonde balans vindt door te leren hoe je jezelf kunt belonen en hoe je kunt genieten van de vooruitgang. God denkt dat je het waard bent! Here God, ik wil genieten van het leven dat U mij gegeven hebt. Laat mij zien hoe ik hard werk maar ook de tijd neem om te rusten en genieten kan van mijn vorderingen. Dank U voor het overvloedige leven in Christus!

  • UITJE VOOR JONG & OUD Lieve mensen van X-preszo, nog even en dan zijn de vakanties alweer voorbij. Voor sommige is het al achter de rug en zijn weer aan het werk of naar school, voor andere zijn er nog wat vrije dagen over. Door de vakanties hebben we elkaar soms ook lange tijd niet gezien. Daarom hebben wij voor zondag 1 september as weer een plek gereserveerd bij de speeltuin: Takkatoekaland Porterstraat 400, 3069 ZD Rotterdam. We willen daar dan weer met elkaar een gezellige middag hebben. We kunnen dan gezellig bij kletsen over de vakanties, een serieus gesprek hebben over het geloof, de kinderen kunnen lekker spelen, en natuurlijk is er ook weer allerlei lekkers. Vanaf 12.00 uur heten we iedereen (van 0 tot 100 jaar) van harte welkom. Naast het meenemen van gezelligheid en een goed humeur, vragen wij ook een ieder iets te eten/drinken mee te nemen. Zo kunnen we naast de gezelligheid ook nog wat eten met elkaar. We hopen iedereen dan graag te ontmoeten. Namens het communityteam een lieve groet, Jolanda Bervoets. PS. Voor degene die lekker willen zitten, neem een stoel mee.

  • KLEINE GROEPEN – onderstaand de periode waarin de kleine groepen weer zullen starten voor het seizoen 2019-2020: Kleine groep woensdagochtend: is afgelopen woensdag 28 augustus 2019 weer begonnen. Kleine groep donderdagavond gebedsgroep: 5 september 2019; Kleine groep maandagavond: 9 september 2019; Kleine groep woensdagavond: 11 september 2019; Kleine groep donderdagavond vrouwengroep: 12 september 2019.

  • Uit de nieuwsbrief: TER OVERDENKING – Zaaien en oogsten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. (Galaten 6: 7). Deze Bijbeltekst zegt ons duidelijk dat, wat we zaaien we ook zullen oogsten. Letterlijk geldt dit voor de landbouw en het telen van gewassen. De meeste mensen weten dat dit ook geldt voor het geven van geld en gul te zijn. Maar wist je dat dit principe ook van toepassing is op de manier waarop we anderen behandelen? Onze houding en woorden zijn de “zaden” die we dagelijks zaaien en die bepalen wat voor soort vrucht of oogst we zullen hebben in onze omstandigheden en relaties. De duivel houdt ervan om ons bezig te houden met zelfzuchtige gedachten, trouwe vrienden te behandelen alsof ze onbelangrijk zijn, woorden van strijd te zaaien in onze familie en negatief te denken over onze baas, dominee, enz. De duivel wil dat we slechte zaden zaaien in elke relatie en omstandigheid. Zoveel mensen gedragen zich op deze manier en vragen zich af waarom mensen hen niet aardig vinden of hen behandelen op de manier zoals zij behandeld willen worden. Het antwoord is eenvoudig: zij zijn aan het oogsten wat ze gezaaid hebben! Mag ik je vragen wat je vandaag aan het zaaien bent? Kies ervoor om vanuit Gods genade, liefde, vergeving, vriendelijkheid en geduld te zaaien in iedere relatie en situatie. Je zult merken dat als je anderen behandelt zoals God dat van je vraagt, je een leven zult oogsten vol van bemoedigende, unieke relaties en bevredigende resultaten. Heilige Geest, ik wil goede dingen zaaien en goede dingen oogsten. In plaats van egocentrisch te zijn naar anderen, vraag ik U mij te helpen om vriendelijkheid en liefde te zaaien in mijn relaties met alle mensen in mijn leven.

  • VAKANTIE PERIODE KLEINE GROEPEN – nu de vakantie periode bijna aanbreekt zullen ook tijdelijk de kleine groepen gaan stoppen. Onderstaand de periode waarin sommige kleine groepen niet zullen samen komen: Woensdagochtend: 17 juli t/m 21 augustus (laatste 10 juli / eerste 28 augustus 2019). Woensdagavond: 17 juli t/m 21 augustus (laatste 4 september / eerste 11 september 2019).