Building Community Love and Unity..

 

X-preszo bestaat om op een eigentijdse manier de liefde van Jezus handen en voeten te geven!

X-perience

Home

Community

X-perience

Kom en Ervaar!!

Bezoek een van onze inspirerende diensten
Wanneer is de volgende X-perience

Home

Kom en beleef

Doe mee met een van onze kleine groepen
Bezoek een van onze kleine groepen

Community

Kom en doe mee!

 

welkom bij X-preszo

  • Uit de nieuwsbrief: TER OVERDENKING – Het anker van hoop. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. (Hebreeën 6: 19). We gaan in ons leven allemaal door moeilijke tijden heen, en net als bij een schip in een storm, hebben we hulp nodig om stabiel te blijven. Het anker van een schip zorgt voor stevigheid en stabiliteit en de Bijbel zegt dat het anker voor onze ziel ‘hoop’ is. Wanneer jij en ik onze hoop stevig op God en Zijn Woord baseren, dan voelen we de wind en golven misschien wel, maar zullen we in staat zijn stand te houden. Tijdens een storm geeft hoop ons het vermogen om de dingen te zien zoals ze zijn en hebben we toch de zekerheid dat er iets beters zal komen. Dat maakt hoop tot een zeer krachtige en belangrijke kwaliteit voor jou en mij om te bezitten, juist in moeilijke tijden. In feite geloof ik dat hoop het fundament is waarop ons geloof moet worden gebouwd. Niemand, zelfs God niet, kan beloven dat we nooit te maken zullen krijgen met teleurstellingen of moeiten. Maar het is belangrijk dat we nooit de hoop opgeven. Door het handhaven van een positieve houding en ons vast te klampen aan de hoop die we in Christus hebben, plaatsen we onszelf in een positie waar we Gods wonderbaarlijk werkende kracht kunnen zien. Here God, ik stel mijn hoop op U. Mijn geloof in U en de verwachting van de grote werken die U in mijn leven gaat doen zijn mijn anker in tijden van beproeving

  • KERST X- PERIENCE: 24 DECEMBER 2018 De kerst staat al weer bijna voor de deur! Het is een uitstekende tijd om je vrienden, familie en iedereen die je lief is te vertellen over de liefde van God. We vieren feest met elkaar en iedereen is uitgenodigd. Wees welkom op maandag 24 december 2018 om 17:30 uur tot 20:00 uur. We zullen dan gezellig samen eten en daarna hebben we een kerst X-Perience. Na afloop gezellig napraten onder het genot van glühwein en kerstbrood. Tot dan! All I want for Christmas is You!

  • Uit de nieuwsbrief: TER OVERDENKING – Zijn genade is elke dag nieuw! Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw! (Klaagliederen 3:2223). Elke dag is er de gelegenheid om de deur naar het verleden te sluiten en een gloednieuwe start te ervaren. Het feit dat God de dag in 24 uur heeft verdeeld toont aan dat we geregeld overnieuw moeten beginnen. Er komt altijd een nieuwe dag, een nieuwe maand en een nieuw jaar. Maar om gebruik te kunnen maken van dit opnieuw beginnen, moeten we het besluit nemen om dit te willen doen. Worstel jij met schuld of veroordeling? Voel jij je slecht over iets wat je jaren geleden hebt gedaan, of over iets wat je gisteren deed? Het maakt niet uit hoeveel tijd er overheen is gegaan, het verleden is nog steeds het verleden. Wat gedaan is, is gedaan en alleen God kan er nu voor zorgen. Jouw deel is om je fout toe te geven, spijt ervan te hebben, en Gods vergeving te ontvangen en verder gaan. In Klaagliederen bemoedigt de profeet Jeremia ons met het nieuws dat Gods goedertierenheid elke morgen nieuw is. Elke dag geeft Hij je een frisse start. Ik ben blij dat God ons dagelijks een nieuwe hoeveelheid weldaden stuurt – we kunnen elke dag een nieuw begin maken! Here God, ik ben zo blij dat uw weldaden elke morgen nieuw zijn! Ik kan elke dag fris beginnen vanwege uw liefde, goedertierenheid en trouw aan mij!

  • Uit de nieuwsbrief: TER OVERDENKING – Zijn genade is elke dag nieuw! Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw! (Klaagliederen 3:2223). Elke dag is er de gelegenheid om de deur naar het verleden te sluiten en een gloednieuwe start te ervaren. Het feit dat God de dag in 24 uur heeft verdeeld toont aan dat we geregeld overnieuw moeten beginnen. Er komt altijd een nieuwe dag, een nieuwe maand en een nieuw jaar. Maar om gebruik te kunnen maken van dit opnieuw beginnen, moeten we het besluit nemen om dit te willen doen. Worstel jij met schuld of veroordeling? Voel jij je slecht over iets wat je jaren geleden hebt gedaan, of over iets wat je gisteren deed? Het maakt niet uit hoeveel tijd er overheen is gegaan, het verleden is nog steeds het verleden. Wat gedaan is, is gedaan en alleen God kan er nu voor zorgen. Jouw deel is om je fout toe te geven, spijt ervan te hebben, en Gods vergeving te ontvangen en verder gaan. In Klaagliederen bemoedigt de profeet Jeremia ons met het nieuws dat Gods goedertierenheid elke morgen nieuw is. Elke dag geeft Hij je een frisse start. Ik ben blij dat God ons dagelijks een nieuwe hoeveelheid weldaden stuurt – we kunnen elke dag een nieuw begin maken! Here God, ik ben zo blij dat uw weldaden elke morgen nieuw zijn! Ik kan elke dag fris beginnen vanwege uw liefde, goedertierenheid en trouw aan mij!

  • Uit de nieuwsbrief: TER OVERDENKING – Zelfbeheersing geldt op elk gebied. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen… maar jullie kennen Hem wel, want Hij woont in jullie en zal in jullie blijven. (Johannes 14:16-17). Er zijn bepaalde onderwerpen in de Bijbel die op elk gebied van toepassing zijn. Zelfbeheersing is hier één van. Het maakt niet uit welk probleem we in ons leven hebben, zelfbeheersing komt op elk gebied in het spel. Als wij onszelf niet disciplineren, zullen onze emoties ons beheersen en wordt ons leven ellendig. Het uitoefenen van zelfbeheersing betekent in bescheidenheid leven. Alles in het leven vraagt om goede beslissingen en discipline laat het gebeuren. Veel van onze problemen zijn een direct gevolg van een gebrek aan discipline. Financiële schulden ontstaan als we onze bestedingsgewoontes niet kunnen beheersen; een slechte gezondheid ontstaat als we onze eetgewoontes niet kunnen beheersen, enz. Als je je in een situatie bevindt die te overweldigend lijkt om eruit te komen, dan is er misschien heel veel discipline en zelfbeheersing vereist. Gelukkig heeft God ons de Heilige Geest in ons leven gegeven om ons te helpen. Here God, dank U dat U mij de vruchten van discipline en zelfbeheersing geeft. Door de kracht van de Heilige Geest in mij, zal ik doen wat U mij vraagt en mij niet laten beheersen door mijn gevoelens.