Building Community Love and Unity..

 

X-preszo bestaat om op een eigentijdse manier de liefde van Jezus handen en voeten te geven!

X-perience

Home

Community

X-perience

Kom en Ervaar!!

Bezoek een van onze inspirerende diensten
Wanneer is de volgende X-perience

Home

Kom en beleef

Doe mee met een van onze kleine groepen
Bezoek een van onze kleine groepen

Community

Kom en doe mee!

 

welkom bij X-preszo

  • Uit de nieuwsbrief: TER OVERDENKING : Gods goedkeuring. Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. (Numeri 6: 24-26). Wij moeten woorden van bevestiging uitspreken over mensen. We moeten deze zegen uit Numeri 6:24-26 weer voor de dag halen: “Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig (liefdevol, vergevingsgezind en gunst gevend) zijn, moge de HEER u zijn [goedkeurende] gelaat toewenden en u vrede geven.” Met andere woorden, God glimlacht naar jou. Denk daar eens over na. Elke keer dat je naar iemand glimlacht zeg je eigenlijk ‘Je hebt mijn goedkeuring, ik accepteer jou, jij bent tof.’ God keurt je niet alleen goed, Hij glimlacht naar jou. Hij houdt van je! Dat moet je zo diep in je hart geworteld zien te krijgen, dat niets dat ooit van je weg kan nemen. Als je in Gods liefde geworteld bent, zal Hij jou helpen om in geloof op te staan en om te beginnen met wandelen in gehoorzaamheid aan Hem. Maar je kunt niet vooruitlopen op Hem en goede werken pogen te verrichten in je eigen kracht. Je moet het Woord van God kennen, zodat je weet wie je bent in Christus. In Psalm 18:19 zegt David: “God schiep behagen in mij.” David was niet perfect, maar hij wist dat God verblijd was over hem. God is ook blij met jou. Die waarheid moet je diep tot je door laten dringen. Hij glimlacht over jou en Hij houdt heel veel van jou. God heeft je lief! Heer, dank U voor al Uw liefde en goedkeuring voor mij. Dank U dat U naar mij glimlacht. Uw liefde heeft mijn leven veranderd en ik weet dat dit zal blijven gebeuren als ik in U blijf groeien.

  • https://www.youtube.com/embed/D4RUjGsTfks

  • Uit de nieuwsbrief: TER OVERDENKING – Het meeste uit je tijd halen… Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige [gevoelige, intelligente] mensen. Gebruik uw dagen goed [gebruik elke gunstige gelegenheid], want we leven in een slechte tijd. (Efeziërs 5:15-16). De tijd vliegt echt voorbij, nietwaar? Maar aan de andere kant lijkt het in bepaalde situaties alsof de tijd voorbij kruipt! Ongeacht hoe snel of langzaam de tijd voorbij lijkt te gaan, ieder van ons heeft een bepaalde hoeveelheid tijd op deze aarde. Met dat in gedachte wil ik je vragen: “Wat doe jij met je tijd?” Tijd is zo’n geschenk van God! Ik zie elke dag hoe Hij Zijn tijd neemt om ons te maken zoals Hij wil dat we zijn. En dan geeft Hij ons, in Zijn barmhartigheid en genade, tijd om onszelf in overeenstemming te brengen met wat Hij in ons leven aan het doen is zodat wij Zijn goedheid kunnen ervaren. Wat een liefdevolle God! Dus… vraag jezelf eens af: ben ik in overeenstemming met wat God in mij aan het doen is? Of ben ik aan het worstelen en vechten, ongeduldig proberend om de dingen op mijn manier te doen? Ik kan je verzekeren dat, als je met God worstelt, je gewoonweg je tijd aan het verspillen bent. Maar als je leeft in overeenstemming met Hem, besteed je je tijd aan goede dingen. Onthoud, God is genadig, Hij neemt Zijn tijd. We denken misschien dat Hij te veel tijd neemt, maar in Zijn goedheid, is Hij gewoon op ons aan het wachten tot we op één lijn komen met het werk dat Hij in ons aan het doen is. Hij zal niet haasten. Hij is geduldig. Onze worstelingen vertragen het proces alleen maar. Dus is dit misschien een goed moment om je zienswijze te veranderen en op zoek te gaan naar een nieuwe manier van doen… een nieuwe visie op het leven… een vernieuwd geloof en vertrouwen in Diegene die altijd in ons aan het werk is (en dat altijd ten goede voor ons). Mijn bemoediging voor jou is om op God te vertrouwen en om tijd te besteden aan het in overeenstemming brengen van jezelf met wat Hij in je leven aan het doen is. Laat Hem je doel bepalen. Weet in je hart dat Hij grote plannen heeft, en ongeacht hoeveel tijd Hij neemt, dat Hij van je houdt, en altijd jouw belang voor ogen heeft. Heer, ik wil mijn tijd niet verspillen aan het vechten met U. Ik wil mijn tijd zo besteden dat het in overeenstemming is met het grote werk dat U in mij aan het volbrengen bent. Ik dank U dat toen ik mijn tijd aan het verspillen was, U mij er altijd aan herinnerde dat U van mij houdt en dat Uw timing altijd de beste is. #

  • Uit de nieuwsbrief: # TER OVERDENKING – Slechte gewoonten doorbreken. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. (Romeinen 12: 21). Toen we onze relatie met Christus begonnen, begonnen we aan een levenslange reis om mensen te worden, zoals God ons heeft bedoeld om te zijn. In dat proces moeten we leren om onze zwaktes te overwinnen en in Gods kracht te leven. Dit betekent vaak dat je moet leren hoe je slechte gewoonten doorbreekt. Jarenlang had ik de gewoonte om boos te worden als ik mijn zin niet kreeg. Misschien is dat niet jouw slechte gewoonte. Misschien roddel je, vloek je, drink je te veel koffie, kijk je te veel tv of geef je geld uit aan dingen die je niet nodig hebt. Wat je slechte gewoonte ook is, je kunt het doorbreken. Ik ga niet zeggen dat het gemakkelijk is om een slechte gewoonte te doorbreken, maar het is Gods verlangen dat wij in onze autoriteit gaan staan als het gaat over onze slechte gewoonten. Hij wil niet dat we ‘gecommandeerd’ worden door onze emoties. Hij wil dat we in overwinning leven. Het doorbreken van slechte gewoonten vereist dat je een reeks goede keuzes maakt, de een na de ander. De meesten van ons zullen proberen om dit uit zichzelf te doen, zonder de hulp van de Heilige Geest. Maar uiteindelijk komen we erachter dat we God niet kunnen behagen zonder dat Hij ons helpt. De Bijbel verwijst naar de Heilige Geest als onze ‘stand-by’. Hij staat altijd paraat voor het geval dat je in problemen komt of hulp nodig hebt. Maar Hij zal niet zomaar onuitgenodigd komen opdagen. Je moet Hem om hulp vragen. Romeinen 12:21 zegt dat we het kwade overwinnen door het goede. Dat is één van de grootste geheimen in Gods Woord. Het is veel eenvoudiger om een goede keuze te maken, wanneer je je op God en je overwinning richt in plaats van op je angst om te falen. Maak vandaag de keuze om in de Geest te wandelen, slechte gewoonten te doorbreken en in overwinning te leven! God, ik ben er klaar mee om te leven met slechte gewoonten. Ik maak nu de keuze om de, door U gegeven, autoriteit over de verleidingen die mij willen ‘commanderen’ aan te nemen. Ik zal Uw Heilige Geest volgen naar nieuwe en betere leefgewoonten. #

  • Uit de nieuwsbrief: TER OVERDENKING – Klagen is een zonde! Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng hem hulde, prijs zijn naam! Psalmen 100:4 (NBV). In Efeziërs 4:29 instrueert Paulus ons om geen vuile taal te gebruiken. Er was een moment, dat ik me niet realiseerde dat klagen hier ook bij inbegrepen was, maar sindsdien heb ik geleerd dat mopperen en klagen ons leven vervuilt. Simpelweg: Klagen is een zonde! Bij veel mensen veroorzaakt het een groot deel van de problemen en vernietigt het de vreugde van diegene die het aanhoort. We moeten ons eens afvragen, waarom we zo snel ongeduldig zijn en beginnen te klagen als we in de file vaststaan of moeten wachten in de rij bij de kassa van de supermarkt of een warenhuis? Hoe snel zien en wijzen we onze vrienden of familieleden op al hun fouten? Klagen we over onze baan, terwijl we God zouden moeten danken dat we er één hebben? Het beste tegengif voor klagen is dankzegging. Oprecht dankbare mensen klagen niet. Zij zijn zo druk met het dankbaar zijn voor alle goede dingen die zij hebben, dat zij geen tijd hebben om de dingen waarover ze zouden kunnen klagen op te merken. De bijbel vertelt ons dat we Gods voorhoven binnenkomen met lofzang en dankzegging. Jij en ik moeten het tot een dagelijks doel maken om in dankbaarheid te leven. Laten we zo positief en dankbaar mogelijk zijn. Probeer als je ’s avonds in bed ligt, na te denken over alles wat je hebt om dankbaar voor te zijn. Laat dit ook het eerste zijn wat je in de ochtend doet. Dank God voor de ‘kleine’ dingen of voor de dingen die je normaal voor lief neemt: een parkeerplaats, op tijd opstaan om naar het werk te gaan, een maaltijd, je familie. Raak niet ontmoedigd als het niet lukt, gooi de handdoek niet in de ring en stop ook niet. Ga net zolang door totdat je nieuwe gewoonten hebt ontwikkeld en je een leven leidt met een houding van dankbaarheid. Wees gul met je dankbaarheid. Het zal je relatie met God dierbaarder maken. God, ik wil leven met een houding van dankbaarheid, en ik begin daar nu mee! Ik dank U enorm dat U van mij houdt en mij zegent. Help mij om de positieve dingen in mijn leven te zien zodat ik daarvoor dankbaar kan zijn. #