Wij geloven iedereen in onze gemeente een steentje kan bijdrage aan God’s werk hier op aarde, daarom geloven we in discipelschap en gave gericht werken.

Iedereen kan wat doen, zo zijn we samen kerk in de 21ste eeuw!