X-preszo Ministries

Wij zijn een jonge kerk die zich wil richten op de behoefte van de mensen waar we mee samenleven. We realiseren ons dat we er niet zozeer voor onszelf zijn maar juist voor onze mede mens. Daarom willen we graag een kerk zijn die betrokken is in de samenleven.

We richten ons op het Lage Land, Rotterdam Oost, en we willen in deze wijk een rol van betekenis spelen.

We hebben onszelf tot doel gesteld levens van mensen te zien veranderen door middel van liefdevolle relaties met mensen, die een persoonlijke relatie met Jezus Christus hebben.

Daarbij betrekken we graag alle mensen om ons heen ongeacht herkomst, sociale status of geloofsovertuiging. Wij geloven dat wij dit kunnen bereiken door het inrichten en faciliteren van een omgeving waarin mensen elkaar leren kennen, en in vrijheid en veiligheid kunnen leren, groeien en ontwikkelen.

Welkom bij X-preszo…

Sta mij toe om ons even voor te stellen.

Wij zijn een jonge kerk die zich wil richten op de behoefte van de mensen waar we mee samenleven. We realiseren ons dat we er niet zozeer voor onszelf zijn maar juist voor onze mede mens. Wij willen een kerk zijn die betrokken is in de samenleven.

We hebben onszelf tot doel gesteld levens van mensen te zien veranderen door middel van liefdevolle relaties met mensen, die een persoonlijke relatie met Jezus Christus hebben.
Daarbij betrekken we graag alle mensen om ons heen ongeacht herkomst, sociale status of geloofsovertuiging. Wij geloven dat wij dit kunnen bereiken door het inrichten en faciliteren van een omgeving waarin mensen elkaar leren kennen, en in vrijheid en veiligheid kunnen leren, groeien en ontwikkelen.

X-preszo ministries is opgebouwd uit drie pijlers: X-perience, Home en Community. Onder X-perience verstaan wij alles wat in en rondom onze diensten gebeurt, Home heeft alles te maken met het contact onderling in verschillende huisgroepen en Community staat voor onze maatschappelijke betrokkenheid.