De visie

Wij geloven dat God door X-preszo Zijn woorden zal spreken en wij in blijdschap kunnen juichen, dienen, prijzen en aanbidden.

Jezus is ons lichtpunt, onze kracht en onze troost; de rots waar wij onze gemeente op bouwen.

X-preszo zal onder leiding van de Heilige Geest een klimaat scheppen waarbinnen mensen discipelen van Jezus kunnen worden, een levend geloof uitdragen en handelen naar Gods wil.

De doelgroep

Onze doelgroep bestaat uit multiculturele Nederlandstalige jonge gezinnen die wonen in Rotterdam-Oost en omgeving. Al deze bijvoeglijke naamwoorden slaan zowel op het individu als op de beginnende churchplant en daarom zullen deze mensen zich ook aangetrokken voelen. Zij staan voor dezelfde uitdagingen en interesses als wij. Dat maakt dat de X-preszo leden gemakkelijk toegang zullen hebben tot deze groep mensen, aan wie wij het woord van God willen vertellen.

Het mandaat

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld (Matth. 28:18-20).”

God roept ons, door middel van zijn Geest, om de mensen in onze omgeving, die Hem nog niet kennen zijn eeuwige liefde te laten ervaren. De liefde die door Jezus Christus aan ons is geopenbaard. Wie Jezus aanvaardt zal worden gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Door middel van Gods woord en gebed zullen zij leren God lief te hebben met heel hun hart, heel hun ziel en heel hun verstand en er naar verlangen zijn wil te doen.

Wij mogen erop vertrouwen dat ongeacht de omstandigheden in ons leven, God altijd met ons zal zijn tot het einde van deze wereld. Omdat Gods Geest in en door ons werkt, hebben wij de opdracht en de kracht gekregen om de mensen om ons heen bewust te maken van het goede nieuws (naar Matth. 22:36-40 en Lucas 4:18-19).