Worship

wekelijks is er een tijd van aanbidding tijdens de X-perience. Er wordt gezongen, gebeden en uit de bijbel gelezen

De aanbidingstijd wordt geleid door het worshipteam.

 

Missie van het x-preszo worshipteam:

Het x-prezo worshipteam bestaat om wekelijks tijdens de x-prience met muziek en gebed de gemeente voor te gaan naar Gods aanwezigheid en ruimte te maken voor Gods geest om te werken in de gemeente. We zullen dmv instrumenten,gezang en gebed een atmospheer creeren die uitnodigt tot aanbidding, God centraal stelt en oproept tot verandering en herstel.

 

Doelstelling van het x-preszo worshipteam:

Het x-preszo worshipteam stelt zich als doel om begrip van de bijbelse basis van aanbidding en voorgaan in aanbidding te verkrijgen. Het team staat voor elkaar in de bediening van gebed,voorbede , toerusting en aanbidding en fungeert hierin als een kleine groep. Het team (en ieder individu ) streeft naar het blijven ontwikkelen van vaardigheden, naar bijbels model. Tevens werken we toe naar een situatie waar het mediateam en het geluidsteam betrokken zullen zijn bij de verantwoordelijkheden van het worshipteam.

 

Strategie van het x-preszo worshipteam:

Deelname aan het x-preszo worshipteam betekent dat je je voor 1 seizoen commiteert aan bovenstaande missie en doelstelling. De motivatie van ieder teamlid wordt geschreven en ieders bijdrage wordt toelicht in een persoonlijk gesprek. Deelname aan de oefeningen, toerustingsmomenten en teambuildingsmomenten wordt zoveel mogelijk nagestreefd.

In het seizoen worden er 2 evaluatiemomenten ingepland met het hele team (januari en mei).