X-preszo Kids

De visie van X-preszo is om kinderen een volwaardig X-perience programma te bieden. Voor alle kinderen van 2 t/m 12 jaar is er een programma met muziek, gebed, poppenspel, knutselen, schminken, computeren, enzovoorts, enzovoorts. Dit programma is erop gericht om kinderen in de basisschoolleeftijd bekend te maken met de liefde van God voor alle mensen. Op een speelse en creatieve manier worden de kinderen gestimuleerd om God te dienen en elkaar te helpen.

X-preszo Kids is een veilige en vrolijke plek waar kinderen God beter leren kennen en Zijn verhalen worden verteld; het is een plek waar ze gestimuleerd worden om hun gaven en talenten te ontdekken en teontwikkelen; het is een plek waar ze een echte en hechte relatie met Jezus op kunnen bouwen en onderhouden.

Het X-preszo Kids team is ervan overtuigd alle kinderen verschillend en uniek zijn gemaakt en zal op een vriendelijke en respectvolle manier het zelfbeeld van ieder kind positief stimuleren. Wij geloven dat wanneer kinderen serieus genomen worden en een bijbelgetrouw programma ‘op maat’ aangeboden krijgen, ze op een natuurlijke wijze Jezus zullen gaan dienen en daardoor een krachtige getuigenis voor hun omgeving zullen zijn!

Kinderen ontwikkelen zich in de verschillende leeftijden op verschillende manieren. Om recht te kunnen doen aan de beleving van de kinderen hebben we een indeling gemaakt op leeftijd. ben je tussen de 2 en 5 jaar, dan ben je welkom bij de X-preszo mini’s.

Vanaf 6 jaar en de rest van de basisschool sluit je aan bij de X-preszo kids. Na de basisschool wordt je een G-sus matties…